Viestimme mieluiten sillä tyylillä, johon olemme tottuneet. Tähän sisältyvät sellaisten fraasien tai sanojen käyttö, jotka kuuluvat päivittäiseen sanavarastoomme, mahdollinen emojeiden käyttö sekä pitkien tai lyhyiden tekstien kirjoittaminen makumme mukaan. Mutta mikä voi olla sinulle normaalia tai jopa mahtava tapa viestiä, voi tuntua jonkun toisen mielestä oudolta tai jopa loukkaavalta. Näin on, koska muun muassa kulttuuritausta, ikä, sukupolvi, yhteiskunta, persoonallisuustyypit ja koulutustausta vaikuttavat tapaamme ymmärtää maailmaa. Viestinnän tärkein sääntö on: älä koskaan oleta, että kaikki ovat samanlaisia kuin sinä. Jos mahdollista, käytä aina sellaista viestintätapaa, jota puhuttelemasi ihminen suosii. Se vaikuttaa automaattisesti siihen, kuinka pidetty olet ja kuinka luotettavalta vaikutat! Tutustu seuraavaksi kolmeen psykologiseen seikkaan, jotka vaikuttavat jokaisen ihmisen suosimaan viestinnän tyyliin uutiskirjeissä.

1. Elämänvaihe

Kehitymme ja muutumme koko elämämme ajan. Fysiologian ja psykologian mukaan elämämme voi jakaa kolmeen eri vaiheeseen: kehittymisen vaihe (vuodet 0-21), suhteellisen tasapainon vaihe (vuodet 21-40) ja rappeutumisen vaihe (vuodesta 40 alkaen). Psykologian maailmassa rappeutumisen vaihe tarkoittaa sitä, että jos ennen sitä saimme jatkuvasti jotain luonnolta, nyt luonto alkaa hitaasti ottamaan takaisin antamiaan asioita meiltä. 

Tätä kutsutaan elämänkaariteoriaksi, koska kehitys- ja rappeutumisvaiheiden eri osavaiheiden välille voidaan vetää monia yhtäläisyyksiä. Parhaat tukemismuodot esimerkiksi 1-7 -vuotiaille ja 60-70 -vuotiaille ovat toisto ja suvaitsevaisuus. Toinen esimerkki on, että sekä 7-14 -vuotiaat ja 50-60 -vuotiaat haluavat molemmat kuulua joukkoon, ja kamppailevat työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen kanssa. Tutustu eri ikäluokkien tärkeimpiin haasteisiin, mitä he käyvät läpi elämässään ja säädä viestintätyyliäsi sen mukaan. 

2. Sukupolvi

Syntymäsi hetki vaikuttaa ihmiseen, koska sen hetken haasteet ja tärkeimmät tapahtumat ovat vaikuttaneet yksilöön enemmän tai vähemmän . Eri sukupolvien edustajat reagoivat eri tavoin samaan todellisuuteen. He myös suosivat erilaisia viestintäkanavia.  

Kun vanhemmat sukupolvet (suuret ikäluokat ja sukupolvi X) suosivat tapaamisia kasvotusten tai puhelimessa, millenniaalit yleensä käyttävät sähköpostia ja sukupolvi Z viestii erilaisten viestintäsovellusten ja sosiaalisen median avulla.

Sopiva kielenkäyttö vaihtelee suuresti eri sukupolvien välillä. Kun vanhemmat ikäluokat ovat tottuneempia hierarkkiseen tapaan viestiä (esimerkiksi siihen, että viestijän auktoriteetilla on merkitystä), nuoremmat sukupolvet näkevät toisensa tasavertaisempina ja viestivät epävirallisempaan tapaan. 

3. Persoonallisuustyyppi

Vaikka ihmisillä on samanlaiset tarpeet elämässään, niiden merkityksellisyys vaihtelee ihmisestä toiseen. Toiset tarvitsevat enemmän jännitystä, toiset suosivat numeroita ja tietoa jne. DISC-mallin mukaan on olemassa neljä erilaista käyttätymisen tapaa: 

  • Tulos- ja valtaorientoituneet: heitä viehättää raha, valta ja tulokset. He haluavat johtaa ja vihaavat merkityksetöntä small talkia. 
  • Vaikutus- ja inspiraatio-orientoituneet: inspiraatio, hauskanpito ja kokemukset vetävät heitä puoleensa. He vihaavat tarpeettomia yksityiskohtia ja pitkiä ja tylsiä tapaamisia tai sähköpostiviestejä. Tee heihin vaikutus suurilla linjoilla ja unelmilla! 
  • Tasapaino- ja ihmissuhdeorientoituneet: he pitävät rauhasta, harmoniasta ja vuorovaikutuksesta toisten kanssa. He vihaavat riitoja ja tekevät kaikkensa, jotta heidän ihmissuhteensa voisivat hyvin. 
  • Tunnollisuus- tai prosessiorientoituneet: numerot, tieto ja tutkimus vetävät heitä puoleensa. He inhoavat epämääräisiä ideoita tai lausuntoja, jotka eivät perustu faktoihin. Anna heille kaikki tarvittavat tiedot ja yksityiskohdat, ja lisäksi aikaa perehtyä niihin, ennen kuin painostat heitä tekemään päätöksen. 

Lopuksi 

Jos haluat oppia lisää siitä, kuinka psykologia vaikuttaa uutiskirjeiden tekemiseen, tutustu tähän Powerful Marketersin blogipostaukseen (englanniksi): How to effectively communicate in business and in life?  

Kun muokkaat uutiskirjeitäisi sen mukaan, että ne puhuttelevat vastaanottajan tarpeita, saat ihmisen kokemaan, että heidän mielipiteillään on aidosti väliä ja että heitä kuunnellaan. Psykologisiin seikkoihin panostaminen voi kasvattaa sitoutuneisuutta uutiskirjeitäsi kohtaan. Kannattaa siis segmentoida tilaajiesi lista heidän ikänsä, sukupolvensa tai sen perusteella, kuinka he vastaavat sisältöösi. Se voi olla haastava, mutta varmasti palkitseva prosessi!