Jonkin aikaa sitten pohdittiin, kuinka sähköpostimarkkinoinnilla tavoittaa parhaiten suuret ikäluokat ja milleniaalit. Nyt katse kääntyy kokonaan uuteen ikäluokkaan, jonka ensimmäinen puolikas on jo ehtinyt kasvaa aikuiseksi – sukupolvi Z.

Sukupolvi Z oli ensimmäinen ikäluokka, jolla oli heti syntymästään mahdollisuus käyttää Internettiä ja älylaitteita. Tämän vuoksi he saivat nimen “diginatiivit”. Sukupolvi Z on tämän vuoksi netissä kuin kala vedessä. Mutta mitä mediaa ja millaisia sisältöjä he suosivat? Sukupolvi Z on erilainen kuin muut ikäluokat. Tässä artikkelissa tutkimme tätä sukupolvea etenkin sähköpostimarkkinoinnin ja uutiskirjeiden näkökulmasta.

Sukupolvi Z – keitä he ovat?

Aluksi on hyvä tutustua sukupolvi Z:n ominaisuuksiin, jotta heidät tavoittaisi tehokkaasti markkinoinnilla. Toki poikkeuksiakin löytyy, eivätkä kaikki sukupolvensa edustajat mahdu yhteen muottiin. Tietyt aikakauden aspektit yhdistettynä aiempien sukupolvien vaikutteisiin paljastavat kuitenkin tiettyjä taipumuksia, joita voimme kutsua tämän ikäryhmän mahdollisiksi yhteisiksi tekijöiksi.

Tämä ikäluokka on kasvanut talousvaikeuksien ja teknologisten mullistusten keskellä. Lisäksi heidän elinaikanaan on keskusteltu paljon yhteiskunnallisista aiheista, kuten sosiaalipolitiikasta ja ihmisoikeuksista, aiempien ikäluokkien työn seurauksena. Muutaman viime vuoden aikana on keskusteltu entistä avoimemmin myös mielenterveyteen liittyvistä asioista ja vanhat stigmat ovat menettäneet merkitystään.

Tämän vuosien 1997-2012 välillä syntyneen ikäluokan keskuudessa tiedostetaan mielenterveysasiat paremmin ja toisaalta diagnooseja tehdään yleisemmin kuin aiempien ikäluokkien keskuudessa. Osa voi pitää tätä sukupolvea herkempänä ja haavoittuvaisempana kuin aiempia sukupolvia, mutta heitä voidaan pitää myös rohkeampina ilmaisemaan ajatuksiaan ja huoliaan. Kolikon kääntöpuolena sukupolvi Z on käytännöllisempi sekä kiinnostuneempi taloudesta ja tieteen tuloksista kuin edeltäjänsä, milleniaalit. Koska sukupolvi Z on nähnyt paljon taloudellisia ja poliittisia ongelmia, he kaipaavat ennen kaikkea vakautta ja ymmärtävät, että heidän tarvitsee tehdä töitä sen eteen.

Seuraavassa kuviossa määritellään erinomaisesti 16 trendiä ja ajattelutavan muutosta, jotka vaikuttavat suoraan sukupolvi Z:n käytökseen sosiaalisissa verkostoissa. Kuvio on Amy Daviesin erinomaisesta tutkimuksesta. Kuvion nuolet kuvaavat jokaisen pisteen yhdistyneisyyttä toisiinsa. Tämä kuvaa hyvin millaisia vaikeuksia sukupolvi Z kohtaa ja toisaalta myös sitä, mikä vaikuttaa heidän brändimieltymyksiinsä ja ostopäätöksiinsä.

Kuvalähde: OCAD University Open Research Repository

Kuinka sukupolvi Z suhtautuu eri medioihin

Nuori sukupolvi Z on tunnettu siitä, että he viestivät mieluiten sosiaalisen median avulla. Sukupolvi Z:n suosituimmat sosiaaliset mediat ovat Snapchat (42 miljoonaa käyttäjää), TikTok (37,3 miljoonaa käyttäjää) ja Instagram (33 miljoonaa käyttäjää). Markkinoijat saattavat pohdiskella, kannattaako heidän panostaa lainkaan uutiskirjemarkkinointiin. Meidän mielestämme kannattaa.

Jos tavoitat 100 ihmistä käyttämälläsi viestintäalustalla, ei ole kuitenkaan varmaa, että nämä 100 ihmistä muuttuisivat asiakkaiksesi. Tärkeintä on miettiä, kuinka hyvin alusta soveltuu myyntiin. Sijoitetun pääoman tuottoasteen näkökulmasta katsottuna sähköpostimarkkinointi on edelleen yksi parhaista markkinointimenetelmistä, koska se tuottaa noin 40 euroa jokaista sijoitettua euroa vastaan.

60% sukupolvi Z:n edustajista pitää sähköpostia henkilökohtaisimpana kanavana vastaanottaa brändien markkinointia (vertaa milleniaaleihin, joista 64% ajattelee näin ja suuriin ikäluokkiin, joista 74% on tätä mieltä). Vaikka tämä pieni notkahdus saattaa huolestuttaa, ei tilanne kuitenkaan ole niin vakava. Lasku voi johtua siitä, että nuoremmat ikäluokat pitävät yritysviestinnässä enemmän pikaviestisovelluksista, kuten Slackista, kuin sähköposteista. Ja työ vie suuren osan ajastamme päivittäin. Kuitenkin 81% sukupolvi Z:sta lukee sähköpostinsa vähintään kerran päivässä ja 53% heistä nauttii uutiskirjeistä, joita he saavat suosikkiyrityksiltään.

Kuvalähde: Freepik

98% sukupolvi Z:n ikäluokasta omistaa älypuhelimen ja he käyttävät mieluummin älylaitteita kuin tietokoneita. Sukupolvi Z:n internetin käyttöajasta jopa 60% tapahtuu älylaitteiden avulla. Tämä tilasto ei yllätä, koska älylaitteet kulkevat kätevästi mukana kaikissa riennoissa ja yhteys digimaailmaan ei katkea kodin ulkopuolellakaan. Joten, sähköpostien muokkaaminen mobiililaitteisiin soveltuvaksi on ensiarvoisen tärkeää.

Kuinka lähestyä sukupolvi Z:aa sähköpostimarkkinoinnilla

Markkinoinnissa tärkeintä on usko omaan tuotteeseen ja tehokas markkinointiviestintä. Sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista keinoista tavoittaa kohdeyleisösi ja nykyiset asiakkaasi sekä myydä tuotteitasi.

1. Vältä myyntipuhetta

Uutiskirjemarkkinoinnilla halutaan kasvattaa myyntiä. On monia erilaisia tapoja houkutella ihmisiä ostamaan tuotteita ja palveluita. Suuren kilpailun vuoksi kannattaa etsiä oma, erottuva tyyli markkinoida. Vanhin tapa markkinoida on suora kehotus: “Osta tämä tuote nyt!”. Tämä jossain määrin vanhentunut tekniikka saattaa tuntua liian painostavalta. Vältä tätä taktiikkaa, koska varsinkin nuorempiin sukupolviin se ei toimi.

Vältä suoria myyntipuheita nuorille ikäluokille suunnatuissa kampanjoissasi. Suosi sen sijaan pehmeämpää lähestymistapaa. Esittele brändiäsi ja tuotettasi informatiivisella ja viihdyttävällä tavalla. Aluksi tämä tapa saattaa vaikuttaa liian pidättyväiseltä, koska tavoitteena on kuitenkin myynnin ja tuotteiden suosion kasvu. Personointi auttaa siinä, että oikea tuote löytää tavoittaa oikean ihmisen, koska voit toimia enemmän asiakkaasi todellisten mieltymysten mukaan.

2. Hyödynnä yksilöllisyyttä

Sukupolvi Z arvostaa persoonallista lähestymistapaa, koska he pitävät yksilöllisyyttä korkeassa arvossa. Kuluttaminen on heille yksi tapa erottautua ja ilmentää omaa yksilöllisyyttään. 73% sukupolvi Z:sta uskoo, että he tarvitsevat lisää itseilmaisua voidakseen elää onnellista ja tervettä elämää.

Kuvalähde: Freepik

Mieti yksilöllisyyttä ja mitä olet myymässä. Miten tuotteesi voisi parantaa nuoren elämää? Voisiko se auttaa heitä oppimaan enemmän itsestään? Auttaako se tavoiteorientoitunutta Z-sukupolvelaista saamaan paremman tulevaisuuden? Vai voisiko se auttaa heitä ilmaisemaan itseään?
Luo kampanja, jossa kerrot, kuinka tuotteesi lisää merkityksellisyyttä elämään ja auttaa asiakasta olemaan onnellinen, menestynyt ja ilmaisemaan itseään.

3. Löydä oma brändi-identiteettisi

Tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta brändin mukaisen viestinnän merkitystä tulee korostaa, koska sukupolvi Z on niin uniikki ja moninainen. Onko uutiskirjeesi, sosiaalisen median kanavasi ja muu markkinointisi yhteneväistä sisältönsä ja visuaalisuutensa suhteen? Onko viimeisin uutiskirjeesi kuin jännittävä uusi sarja, jota asiakkaasi on odottanut malttamattomana? Vai muistuttaako se enemmän niitä samoja, vanhoja myyntipuheita, joita näkyy usein tv-mainoksissa?

Brändi on erityisen tärkeä etenkin tälle ikäryhmälle. Nuoret ihmiset välittävät enemmän siitä, millainen yritys on kuin millaista tuotetta yritys myy. Jos et löydä ja kunnioita omaa brändi-identiteettiäsi, tämä ikäryhmä menettää nopeasti kiinnostuksensa siihen, mitä sanottavaa sinulla on.

4. Ota kantaa ja näytä että välität

Keskustelut sosiaalisesti ja humaanisesti tärkeistä asioista ovat lisääntyneet sukupolvi Z:n elinaikana. Jos se sopii alaasi, liity keskusteluun ja näytä, että kannat vastuuta yhteiskunnasta. Kerro, että ostamalla tuotteesi he ovat hyvien puolella. Tämä on erityisen tärkeää sukupolvi Z:lle markkinoidessa.

Jos tuotteesi palvelevat jotain hyvää tarkoitusta, yrityksesi on mukana jossain yhteiskunnallisessa liikkeessä tai voisit tuoda yrityksesi työntekijät esiin, esittele näitä asioita uutiskirjeen tilaajillesi. Pysy kuitenkin hyvän maun rajoissa kaikessa mitä teet, ettei uutiskirjeesi muutu kuukausittaiseksi poliittiseksi kolumniksi (ellet sitten työskentele poliittisen lehden viestintäosastolla).

Kuvalähde: Freepik

5. Vältä noloa “cooliutta”

Oletko kuullut iskävitseistä? Toisinaan voi vieläkin nähdä merkkejä (lue: mainoksia) siitä, miten noloa on yrittää vedota nuoreen yleisöön. Voi vaan kuvitella, kuinka hankalaa on yrittää puhua sukupolvelle, jota ei ihan täysin ymmärrä. Tässä tapauksessa uusimpien trendien tai viraalivideoiden googlettelu ei auta, koska nämä ilmiöt ovat usein muuttuneet jo ironisiksi coolin sijaan.

Kyseessä on kypsä, vastuullinen ja herkkä sukupolvi. He löytävät viihteensä ja hauskat juttunsa muista kanavista. Sähköpostimarkkinoinnin pääasiallinen tarkoitus nuorille, potentiaalisille asiakkaille markkinoitaessa on kertoa ainoastaan itse asiasta – mitä brändisi edustaa ja kuinka tuotteesi tuo uutta väriä heidän elämäänsä ja mahdollisuuksia itseilmaisuun. Voit kuitenkin pitää positiivisen ja kevyen sävyn viestinnässäsi ja käyttää myös huumoria. Mutta suuntaa humoristinen lähestymistapasi kaikille, äläkä yritä suunnata vitsejäsi tietynikäisille ihmisille.

Jos tuotteesi on kuitenkin suunnattu nuorelle yleisölle ja haluat puhua heidän kieltään, voit tehdä yhteistyötä vaikuttajan kanssa, joka kuuluu Z-sukupolveen. Tällöin voit luoda sisältöä, joka puhuttelee aidosti ja suoraan juuri tätä sukupolvea, jonka yrität tavoittaa. Tutkimuksen mukaan 50% sukupolvi Z:n ikäluokasta on ostanut elektronisen laitteen vaikuttajan suosituksesta (muissa ikäluokissa tämä luku on 26%).

6. Pidä viesti lyhyenä ja mene asiaan

Mene nopeasti itse asiaan viestissäsi, koska sukupolvi Z on hyvin kunnianhimoinen sukupolvi. Tutkimuksen mukaan 62% sukupolvi Z:sta haluaa mieluummin perustaa oman yrityksen kuin työskennellä tavanomaisessa työpaikassa. 89% suosii mieluummin luovia ja tuottavia harrastuksia hengailun sijaan. He ovat kiinnostuneita kehittämään taitojaan liittyen start-up- yrityksen perustamiseen, graafiseen suunnitteluun ja video- ja sovellussuunnitteluun. He tietävät mitä haluavat ja eivät halua hukata aikaa päästäkseen sinne – eivätkä ainakaan halua tuhlata aikaa etsiäkseen sähköpostikaaoksen joukosta heille mahdollisesti hyödyllisiä asioita.

Olet varmaan kuullut myös siitä, että nuoren sukupolven keskittymiskyky on muuttunut lyhyemmäksi sen vuoksi, että he ovat kasvaneet tietotulvan ja teknologiapainotteisen kulttuurin keskellä. Muista, että jos sähköpostisi on pitkä kuin historiallinen romaani eivätkä avainsanat erotu tekstistä, lukija todennäköisesti menettää kiinnostuksensa ja poistaa viestin. Jos tämä tapahtuu uudestaan, kärsivällisyys loppuu, ja menetät uutiskirjeen tilaajan. Pidä uutiskirjeesi tiukasti asiassa kiinni, lyhennä pitkät tekstisi suoraviivaisiksi ja tarkista, että ne sisältävät ainoastaan oleellisen asian.

Ole selkeä viestiessäsi tälle kiireiselle sukupolvelle. Ja muista tuoda viestissäsi esille mitä hyötyä tarjoat Z-sukupolvelle, eikä sitä, mikä hyödyttää sinua. Yrityksesi menestyy, kun saat kiinni asiakasystävällisestä viestimistavasta.

Lopuksi

Nuoren yleisön tavoittaminen uutiskirjeiden avulla on aina haasteellista markkinoijille. Sukupolvi Z on kiehtova sukupolvi, millaista emme ole ennen nähneet. Ei kannata väheksyä heitä kohdeyleisönä. Jos et näe vaivaa markkinoidaksesi tälle sukupolvelle, yrityksesi ei välttämättä tule menestymään pidemmän päälle.

Muista tämän artikkelin pääpointit: hio ja personoi viestisi, ole suoraviivainen ja uskollinen omalle brändillesi. Näin on mahdollista saada pitkäaikaisia asiakkaita sukupolvi Z:n edustajista. Tämä sukupolvi on nykyisyytemme ja tulevaisuutemme – jos markkinoit myös heille, luot yrityksen, joka kestää vuosikausia!