Usein sanotaan, että sähköpostimarkkinointi on tehokkain markkinointitapa, ja sillä on suurin sijoitetun pääoman tuottoprosentti. 

Arvaa mitä? Se on totta. 

Sähköpostimarkkinoinnin ammattimainen haltuun ottaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Sinun tulee ensimmäisenä päästä eroon arvailusta, jotta voisit parantaa sähköpostimarkkinoinnin strategiaasi.  

Tavoitteena on investoida oikeisiin työkaluihin, asettaa selkeät tavoitteet ja KPI-mittarit (Key Performance Indicator, tehokkuuden avainmittari) ja mitata oikeita asioita saadaksesi selville, kuinka markkinointikampanjasi menestyy ajan kuluessa. Vaikka sähköpostimarkkinoinnin analytiikka voi vaikuttaa monimutkaiselta ja tylsältäkin, se kuitenkin palkitsee tutkijansa. 

Analytiikka ei perustu pelkästään mittareihin ja tilastoihin. Ymmärtääksesi sähköpostimarkkinoinnin analytiikkaa, tulee sinun ennen sitä tuntea asiakkaasi. 

Tässä on muutama taktiikka asiakkaidesi tuntemista varten. 

Analysoi tilaajiesi demografiset tiedot ja segmentoi yleisösi

Personointi on erittäin tärkeää sähköpostimarkkinoinnissa. Kohdeyleisöäsi ei enää kiinnosta geneerinen, kaikille sopiva sisältö. He odottavat sinun ymmärtävän heidän tarpeensa ja tarjoavan heille sopivia käyttäjäkokemuksia.  

Segmentointi on yksi tehokkaimmista tavoista vastata kohdeyleisösi tarpeisiin. Tavoitteena on jakaa lähetyslistasi kapeisiin ja tarkkoihin segmentteihin. Tällä tavoin luot aiempaa parempia sähköpostiviestejä, jotka todella resonoivat asiakkaidesi ajatusten kanssa. 

Yksi suosituimmista segmentointitavoista on yleisön jakaminen sen perusteella, mitä kautta he tilasivat uutiskirjeesi. Esimerkiksi ihmiset, jotka tilasivat uutiskirjeesi Facebookin kautta ja he, jotka tilasivat kotisivusi tilaamislomakkeen kautta, tulisi jakaa eri kategorioihin. 

Vaikka tämä mittari on selkeä ja kätevä, se ei vielä kerro paljoa kohdeyleisöstäsi. On olemassa monia tehokkaita tapoja jaotella uutiskirjeen lähetyslistasi, kuten tilaajan eri ominaisuuksien mukaan: 

  • Ikä 
  • Koulutus 
  • Sukupuoli 
  • Perhesuhteet 
  • Tulot 
  • Ammatti 
  • Sijainti  

Asiakastapaaminen

Kuvalähde: Pexels

Sinun ei tarvitse käyttää kaikkia yllä mainittuja kategorioita. Valitse ne, joista on yrityksellesi ja yleisöllesi hyötyä. Voit luoda eri ikäryhmille eri segmentit tai jakaa yleisösi sukupuolen perusteella. 

Voit segmentoida yleisösi myös psykografisten tietojen mukaan, kuten heidän mieltymystensä, selailuhistorian tai aiempien ostosten perusteella. Jos oletetaan esimerkiksi, että ylläidät sisustusblogia.  

Lähetä elinkaareen perustuvia viestejä

Tapa, jolla kohdeyleisön kanssa kannattaa olla yhteydessä, riippuu heidän asemastaan myyntitunnelissa. Jos he ovat vasta tutustumassa brändiisi, he eivät ole vielä valmiita ostamaan sinulta. He haluavat vasta tutustua yritykseesi ja tuotteisiisi. Sen vuoksi heille ei kannata vielä lähettää tarjouksia. 

Tarkoituksena on lähettää oikeat viestit oikeille ihmisille juuri oikeaan aikaan. Tässä kohtaa markkinoinnin elinkaari -ajattelu astuu mukaan kuvioihin. Toisin sanoen, analysoi, missä kohtaa myyntitunnelia kukin asiakkaasi on meneillään ja räätälöi viestisi sen mukaisesti. Tällä tavoin annat asiakkaillesi relevantin ja personoidun asiakaskokemuksen. 

Paras asia elinkaarimarkkinoinnissa on se, että sen avulla saat rakennettua merkityksellisiä asiakassuhteita. Tärkeintä on, että elinkaareen perustuvat viestit parantavat vastaanottajiesi sitoutuneisuutta ja viestiesi konvertoitumista – eli niitä tilastoja, joita sinun on helppo tarkkailla markkinointialustasi avulla.  

On muutamia elinkaarimarkkinoinnin sääntöjä, joita kannattaa noudattaa. 

Ensimmäiseksi, mieti missä vaiheessa asiakas on myyntitunnelissa ja milloin hänelle kannattaa lähettää sähköpostiviestejä. Jos asiakas on esimerkiksi jo ostanut sinulta jotain, voit lähettää hänelle syntymäpäiväonnittelun tai kiitos asiakkuudesta -viestin. 

Toiseksi, lähesty tilaajiasi sähköpostiviestillä erityisinä hetkinä. Tässä kohtaa sinun kannattaa käyttää apunasi segmentointia. Tavoitteena on analysoida lähetyslistasi tilaajiesi demografisten ja psykografisten ominaisuuksien perusteella. Luo tämän tiedon pohjalta asiakaspersoonat, jotka kuvastavat jokaista asiakasryhmääsi. Tällä tavoin pystyt myös visualisoimaan kohdeasiakkaasi ja mukauttamaan viestiäsi juuri heille sopivaksi.  

Tutki klikkausprosenttejasi

Mikä on tärkein mittari, jota käyttää sähköpostimarkkinoinnin analysoinnissa? Arvaan, että vastaat: klikkausprosentti. Monet markkinoijat ovat samaa mieltä. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan yli 70 % sähköpostimarkkinoijista pitää klikkausprosenttia tärkeimpänä mittarina markkinointikampanjaa analysoidessa.  

Avausprosentti on toinen suosittu mittari. 

Nämä mittarit eivät kuitenkaan paljasta paljoa tietoa kohdeyleisöstäsi. Klikkausprosentti ei esimerkiksi kerro muuta kuin kuinka moni ihminen on klikannut viestisi CTA-kehotetta. Avausprosentti näyttää, kuinka suuri prosenttimäärä tilaajistasi avasi viestisi verrattuna tilaajiesi koko määrään. Se mittaa ainoastaan viestisi otsikon onnistumista. 

Saadaksesi kaiken irti sähköpostimarkkinoinnin analyyseistasi ja parempia oivalluksia tilaajiesi sitoutuneisuudesta, kannattaa sinun tutkia klikkausprosenttia suhteessa avattuihin viesteihin (click to open rate, CTOR). CTOR vertailee yksittäisten klikkausten määrää suhteessa yksittäisiin avauksiin. Se kertoo, kuinka moni ihminen klikkasi linkkejäsi viestin avaamisen jälkeen. 

CTOR auttaa sinua mittaamaan, kuinka relevanttia sisältösi on ja kuinka hyvin se sitouttaa yleisöäsi. Alhainen CTOR-luku kertoo, ettei kovinkaan moni tilaajasi löytänyt syytä klikata linkkejäsi tai CTA-painikettasi. 

Saat CTOR-luvun jakamalla yksittäisten klikkausten määrän yksittäisten avausten määrällä ja muuttamalla tämän luvun prosenteiksi.  

Sähköpostimarkkinoinnin analytiikka ei ole pelkkää tilastotietoa

Sähköpostimarkkinoinnin analytiikka on monimutkaista. 

Sen lisäksi että analysoisit pelkästään sähköpostimarkkinoinnin mittareita, kuten avausprosentteja tai konversiolukuja, sinun tulee myös ymmärtää asiakkaitasi. Tavoitteena on ymmärtää, miksi tietty taktiikka toimii tai ei toimi. 

Tässä kohtaa edellä mainitut vinkit auttavat sinua. Katsomalla kohdeyleisösi näkökulmasta, voit luoda heille relevanttia sisältöä ja liidisi konvertoituvat aiempaa nopeammin.