Keskittymiskykymme kesto oli 12 sekuntia vuonna 2000. Seuraavien 15 vuoden aikana se kutistui kahdeksaan sekuntiin. Nykyään vaikuttaa siltä, että jaksamme keskittyä yhtä hyvin kuin kultakalat. Tämän vuoksi markkinoijat kohtaavat haasteita: kuinka kiinnität huomion tai saat viestisi kerrottua todella lyhyessä ajassa, kahdeksassa sekunnissa? Kun mietitään erilaisia sähköpostimarkkinoinnin taktiikoita, muistutusviesti on saanut tärkeän roolin uutiskirjeen tilaajien saavuttamisessa ja sitoutuneisuuden kasvattamisessa. Sen vuoksi tutkimme tänään erityisesti muistutusviestejä.  

Mikä on muistutusviesti? 

Se on niin simppeliä kuin miltä kuulostaakin: muistutusviestit auttavat tilaajiasi tai asiakkaitasi muistamaan jotain. Vastaanottajat tarvitsevat muistutuksia. Näemme esimerkiksi kiinnostavan sähköpostin Saapuneet-kansiossamme. Meillä ei kuitenkaan ole aikaa avata sitä vielä tai vastata heti. Jätämme viestin odottamaan, tarkoituksenamme palata asiaan myöhemmin. Mutta, ikävä kyllä, niin ei useinkaan käy. Oikein ajoitettu muistutusviesti voi olla erittäin hyödyllinen sekä vastaanottajan että lähettäjän kannalta. 

Muistutusviesteihin luotetaan. Haluamme saada muistutuksia tulevista matka- ja lentovarauksista, ajanvarauksista tai tapahtumista. Entä muistutusviestit, jotka lempeästi muistuttavat kerätyistä alennuspisteistä tai muista säästöä tuovista eduista? Muistutukset, jotka kertovat, että tilattu tuote on lähetetty tai muistutusviesti tuotteesta, jonka aioimme ostaa – mutta meillä ei ollut viittätoista minuuttia aikaa viimeistellä tilausta. Muistutukset auttavat jokapäiväisessä elämässä. 

Muistutusviestejä ei tarvitse tehdä manuaalisesti

Voit hyödyntää uutiskirjepalveluntarjoajasi teknologiaa tehdäksesi muistutusviesteistä oikein ajoitettuja ja tehokkaita. Ei ole tarpeen tehdä tuntikausia töitä muistutusviestien luomiseksi ja massapostittamiseksi. Eikä sinun tulisi työskennellä lukuisten laskentataulukoiden ja PHAKU-funktioiden kanssa, jotta voit rakentaa lähetyslistan jokaisen viestin lähetystä varten. 

Hyvä uutiskirjepalvelu antaa sinulle työkalut ehtojen asettamiseen, automaattisten työnkulkujen ja asiakaspolkujen rakentamiseen. Ei ole tarpeen lähettää yhtä viestiä kaikille vain muistuttaaksesi heitä jostain. Muistutusviesteissä voi olla dynaamista sisältöä, jolloin vastaanottajasi saavat uniikin ja oikein ajoitetun sähköpostikokemuksen. Markkinointiteknologia toteuttaa tämän maagisen automaattisesti. 

Erilaiset muistutusviestit 

Mihin muistutusviestejä voi käyttää? Muistutusviesti voidaan lähettää monesta syystä: muistuttamaan tulevasta lennosta, tapahtumasta, alennusmyynnistä, alennuksen tai kokeilukauden päättymisestä, ajanvarauksesta jne. Tässä on muutama esimerkki muistutusviesteistä: 

  • Tapahtumamuistutukset 

Tapahtumamuistutus on yksi suosituimmista ja tunnetuimmista muistutusviestien tyypeistä. Emme osaa kuvitella tapahtumasähköpostikutsua ilman siihen liittyviä muistutusviestejä. Voit saada muistutuksen esimerkiksi siitä, että kerrot, osallistutko tapahtumaan, mihin tapahtuman eri osiin aiot osallistua tai vain siitä, että muistat varmasti osallistua. Tässä on Chimp Essentialsin esimerkki viestistä, joka muistuttaa pian alkavasta livetapahtumasta: 

  •  Muistutus alennuksista 

Toinen suosittu muistutusviesti on muistutus alennuksista. Viimeinen tilaisuus saada alennus, viimeinen mahdollisuus ostaa tuote ennen kuin se viedään käsistä, alennusmyyntien viimeinen päivä. Näiden muistutusviestien kiireellisyys voi kasvattaa sitoutuneisuutta ja konversioita. Tässä on Aether Apparelin esimerkki alennusmyyntimuistutuksesta: 

  • Muistutus palautteesta 

Palaute on tärkeää kaikille yrityksille. On kuitenkin vaikeaa saada sitä asiakkailta. Sen vuoksi monet markkinoijat hyödyntävät muistutusviestien sarjaa, jotta he saavat tarvitsemansa arvostelut tai palautepyyntölomakkeensa täytetyiksi. Tässä on Anthropologien esimerkki: 

  • Tilauksen päättyminen / tilauksen uusiminen 

Käytämme kuluttajina yhä enemmän tilaukseen perustuvia tuotteita tai palveluita. Huolimatta omista mielipiteistämme, vaikuttaa siltä, että teknologia siirtyy yhä enenevissä määrin tilaukseen perustuviin tuotteisiin. Se voi luoda haasteita kuluttajille. Useat tilaukseen perustuvat tuotteet tarkoittavat, että erilaisista tilauksen päättymiseen tai tilauksen uusimiseen liittyvistä päivämääristä tulee huolehtia (eikä kannata unohtaa oikein ajoitettuja tilauksen perumisia!). Sen vuoksi tämän tyyppiset muistutusviestit voivat olla erittäin hyödyllisiä vastaanottajillesi. Tässä on Apple Music -jäsenyyden esimerkki: 

Muistutusviestien etiketti

Muistutusviesti auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa (mitä tahansa ne ovatkin – myynti, konversiot tai tapahtumaan ilmoittautumiset). Muistutusviestien perimmäinen tarkoitus on kuitenkin muistuttaa tilaajiasi eli heidän auttaminen. Joten kun luot tällaisia viestejä, niiden jännittävää sisältöä ja kiinnostavia kuvia, muista samalla viestien varsinainen tarkoitus. 

Muistutusviestit tulee ajoittaa oikein. Kukaan ei tarvitse muistutusviestejä silloin, kun ne eivät ole enää relevantteja. Varmista myös, että muistutusviestit sisältävät kaiken tarvittavan tiedon. Pyri tiiviiseen ilmaisuun. Viestiesi tulisi olla helposti silmäiltävissä, CTA-kehotteiden tulisi olla selkeitä ja helposti toteutettavissa. Muista lisätä relevantti CTA-kehote, vaikka se olisikin niin simppeli kuin lisää tapahtuma kalenteriin -painike.  

Käytä sopivaa otsikkoa. Pyri myös lähettämään hieman erilainen viesti kuin alkuperäinen viestisi oli. Muuten voit ärsyttää vastaanottajiasi, jotka ovat jo nähneet ensimmäisen viestin. Jos se sopii tarkoitukseen, sisällytä viestiin tarpeelliset päivämäärät tai tieto siitä, milloin tilaus / alennus tms. päättyy. Nykypäivän teknologian ansiosta voit luoda sähköposteihin interaktiivisia lähtölaskentoja – tämä on loistavaa vastaanottajien kannalta! Ja myös markkinoijien, koska niin sanottu fear of missing out (FOMO) eli vaille jäämisen pelko voi todella kasvattaa sitoutuneisuutta.  

Muistutusviestit: mahtava juttu sekä vastaanottajien että lähettäjien kannalta 

Muistutusviestit voivat olla hyödyllisiä sekä vastaanottajien että lähettäjien kannalta. Olemme yhteiskuntana yhä riippuvaisempi erilaisista muistutuksista, ja oikein ajoitetut muistutusviestisi voivat auttaa tilaajiasi sekä asiakkaitasi. Samaan aikaan ne auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi. Kun yhdistät tähän sähköpostimarkkinoinnin automaation, saavutat mahtavia tuloksia. Sen vuoksi kannattaa varata aikaa siihen, että siirryt yksittäisistä, manuaalisesti tehdyistä muistutusviesteistä oikein ajoitettuihin ja yksilöityihin asiakaspolkuihin.